Bạn đang nghe đọc truyện tại Truyện Tâm Linh.NET - Nghe đọc truyện không bị gián đoạn bởi Quảng Cáo.

MC Đình Soạn

623 Videos

Truyện Tâm Linh: [TẬP 20] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Cùng xem truyện ma có thật “Xe Tang – Chuyến Xe Bus Số 14” qua giọng kể MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 19] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Đình Soạn gửi đến tập 19 truyện ma có thật mới “Xe Tang – Chuyến Xe Bus Số 14” của tác giả Tam Cảo Học Sinh, chúc các bạn một buổi tối xem truyện vui vẻ! Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 18] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Hôm nay chúng ta tiếp tục tập 18 truyện ma có thật mới “Xe Tang – Chuyến Xe Bus Số 14” tác giả Tam Cảo Học Sinh truyện được sản xuất bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 17] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Đình Soạn gửi đến thình giả tập 17 truyện ma có thật mới “Xe Tang – Chuyến Xe Bus số 14” một câu chuyện hay và rợn của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Truyện được sản xuất bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [Tập 43] Chồng Quỷ – Truyện Ma Mới Nhất MC Đình Soạn Kể – MC Đình Soạn

Tập 43 truyện ma mới “Chồng Yêu Là Quỷ” của tác giả Lâm Lâm, truyện được sản bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 16] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Đình Soạn gửi đến tập 16 truyện ma có thật mới “XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14” một câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn không nên bỏ qua dành cho khán thính giả. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [Tập 42] Chồng Quỷ – Truyện Ma Mới Nhất MC Đình Soạn Kể – MC Đình Soạn

Tập 42 trong chuyên mục truyện ma có thật mới “Chồng Quỷ” mời quý vị và các bạn đón xem qua lời kể MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 15] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Cùng xem tập 5 truyện ma có thật mới “XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14” câu chuyện được sản xuất bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [Tập 41] Chồng Yêu là Quỷ – Truyện Ma Mới Nhất MC Đình Soạn Kể – MC Đình Soạn

Đình Soạn gửi đến quý khán giả tập 41 truyện ma có thật mới “Chồng Yêu Là Quỷ” của tác giả Lâm Lâm Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 14] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Tập 14 truyện ma có thật mới “Xe Tang – Chuyến Xe Bus Số 14” câu chuyện được sản xuất bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [Tập 39] Chồng Yêu là Quỷ – Truyện Ma Mới Nhất MC Đình Soạn Kể – MC Đình Soạn

Hôm nay khán thính giả đón nghe tiếp tập 39 truyện ma có thật mới “Chồng Yêu Là Quỷ” của tác giả Lâm Lâm. Truyện được sản xuất bởi MC Đình Soạn. Xem Link gốc

Truyện Tâm Linh: [TẬP 13] XE TANG – CHUYẾN XE BUS SỐ 14 – Truyện Ma Có Thật Mới Đình Soạn Kể Hãi – MC Đình Soạn

Tập 13 truyện ma có thật mới “Xe Tang – Chuyến Xe Bus Số 14” của tác giả Tam Cảo Học Sinh, được sản xuất bởi Đình Soạn. Xem Link gốc