Truyện ma: LY KỲ CHUYỆN BỐC MỘ 😱 Truyện Ma Có Thật Đình Soạn Kể Hãi Rợn – MC Đình Soạn


DONATE ỦNG HỘ TEAM:
– VÍ MOMO: 0929.171.365
– Địa chỉ doante bằng PAYPAL : [email protected] com

source


Có thể bạn cũng thích nghe

Comment (24)

  1. Dòng họ anh tác giả này chắc ở ác lắm, ông bà nó chết lâu rồi mà vẫn chưa được đi đầu thai, đến lúc bốc mộ vẫn còn vất vưởng trở về,hic, tội nghiệp quá….

Comments are closed.