Truyện ma: [ Tập 401 ] – Oan hồn người Mẹ – giọng kể Thy Thanh Phạm

DONATE ỦNG HỘ TEAM:

– VÍ MOMO: 0929.171.365
– Địa chỉ doante bằng PAYPAL : [email protected] com


source

Có thể bạn cũng thích nghe

Comment (21)

  1. Chị thy ơi cho em hỏi là tại sao khi mình niệm phật thì trong đầu luôn nghĩ đến những chuyện đen tối (quan hệ tình dục). Thì có cách nào để tránh những cái hình ảnh đó khi mà em đang niệm phật hay ko.

  2. Thứ Nhất: Muốn xử lý ngôi nhà ma thì nên mời các thấy đức độ , đạo cao đức trọng …là THÍCH GIÁC HẠNH, THÍCH CHÂN QUANG, GIÁC NHÀN VÀ PTB HẰNG…. đạo đức và từ bi sẽ chiến thắng giáo hóa được cõi âm. A DI ĐÀ PHẬT.
    Thứ hai: nhà phải bàn thờ phật. bạn phải trì 5 biến chú đại bi, đọc chú vãng sanh , đọc to các danh hiệu phật….THÍCH CA, DI ĐÀ, QUÁN ÂM, THẾ CHÍ, ĐỊA TẠNG…. một tháng 2 lần cúng thí thực cho các vong linh, cô hồn ….cho họ ăn và cầu cho họ được siêu. khi cúng thí thực nhớ đọc các chú khai yết hầu, chú vãng sanh, biến thực biến thủy chơn ngôn, Chú Cam lồ thủy chơn ngôn, chú vãng sanh ….chăc chắn họ sẽ biết ơn và quay lại ủng hộ bạn . Nhớ phát tâm từ bi và tình thương với họ. Cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều ma mắn . tin tôi đi . A DI ĐÀ PHẬT

  3. Tập thứ 2 cô ma tốt bụng cứu cô ấy đó nếu cô ấy chạy tới sẽ gặp xe có thể bị tai nạn nên cô ấy cứu cô đó đấy

Comments are closed.